Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Romania · Article.

Software nou pentru milioane de automobile BMW prin cea mai recentă actualizare de software

Funcţii noi pentru BMW Digital Key. +++ Îmbunătăţiri ale sistemelor de asistenţă. +++ Nou operator de telefonie mobilă pentru Personal eSIM.

Tehnologie
·
Management trafic
·
Infotainment, sisteme de control
·
Sistem de propulsie alternativă, mobilitatea viitorului
 

Press Contact.

Alexandru Seremet
BMW Group

Tel: +40-213041532

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, 541,39 KB)
  
Photos(1x, 683,01 KB)

Bucureşti/München. La începutul anului, BMW Group va actualiza din nou software-ul din automobilele sale cu sistemul de operare BMW iDrive 7 şi 8. În prezent, aproximativ 4,7 milioane de automobile BMW pot fi actualizate datorită hardware-ului şi sistemului de operare BMW iDrive. Din 2019, BMW oferă upgrade-uri gratuite de la distanţă ale software-ului de mai multe ori pe an pentru infotainment, condus, asistenţă pentru conducător, confort şi siguranţă. Acest serviciu este disponibil şi în România şi poate fi realizat on-line, din automobil, prin aplicaţia MyBMW sau la dealer.

 

Noi funcţii pentru BMW Digital Key

O actualizare recentă a BMW Digital Vehicle Access permite pentru prima dată utilizatorilor să partajeze BMW Digital Key pentru automobilul lor între modelele Apple iPhone şi smartphone-urile Android. Cheile digitale BMW partajate sunt, de asemenea, mai uşor de activat în automobil. Cu actualizarea de software BMW, o cheie digitală BMW partajată prin smartphone poate fi activată direct în automobil prin introducerea unui cod de activare. Anterior, o cheie convenţională a maşinii trebuia să fie amplasată în habitaclu.

 

Parcare cu telecomanda

Ca o inovaţie suplimentară, viitoarea actualizare a software-ului de la distanţă va introduce funcţia de parcare cu control de la distanţă pentru anumite ţări şi automobile. Aceasta permite clienţilor să efectueze manevre de parcare cu control de la distanţă din afara automobilului folosind aplicaţia My BMW - cum ar fi manevrele înregistrate anterior în maşină cu Asistentul de manevră. Clienţii îşi pot parca automobilul pe o rază de şase metri, atât longitudinal, cât şi transversal.

 

Noul operator de telefonie mobilă AT&T pentru Personal eSIM

Actualizarea de software la distanţă BMW permite clienţilor operatorului de reţea mobilă AT&T din SUA să utilizeze Personal eSIM. Acesta integrează automobilele BMW cu sistemul de operare 8 în contractul de telefonie mobilă existent al clientului şi permite utilizarea standardului celular 5G în automobil. Acest lucru permite clienţilor să efectueze apeluri telefonice fără smartphone-ul în maşină, să transmită date prin intermediul hotspot-ului Wi-Fi şi să utilizeze servicii video direct în automobil.

 

Funcţii suplimentare şi îmbunătăţiri pentru anumite modele

  • Pentru BMW iX, clienţii pot opri încărcarea şi pot debloca blocarea cablului de încărcare prin aplicaţia My BMW.
  • BMW iX, BMW Seria 2 Active Tourer şi BMW X1 cu asistentul de parcare opţional (SA 5DM) beneficiază de asistenţă activă a direcţiei la mers înapoi cu o remorcă cuplată.
  • Unele automobile, cum ar fi noul BMW Seria 7 (2022) sau noul BMW X1 (2022), dispun de noul My Mode "Digital Art" după actualizarea de software la distanţă.
  • Clienţii BMW X7 din SUA şi Canada primesc o grafică luminoasă modernă a semnalizatorului.

 

Conţinutul şi cerinţele actualizării de software la distanţă BMW

Actualizarea de software la distanţă este disponibilă în prezent pentru mai mult de 30 de modele BMW, pentru aproape toate modelele BMW cu sistemul de operare BMW 7 şi 8. Clienţii pot vedea starea software-ului în meniul de setări al automobilului lor, sub Remote Software Upgrade şi pot căuta upgrade-uri disponibile. Numai ultimul upgrade posibil este disponibil pentru instalare, utilizatorul nu poate instala niciodată versiunea greşită. Noua versiune devine disponibilă treptat la nivel global.

 

Disponibilitatea upgrade-urilor, a serviciilor şi a funcţiilor depinde de modelul şi echiparea automobilului, precum şi de versiunea de software instalată în ţara respectivă. Instrucţiuni şi sfaturi despre actualizarea de software la distanţă pot fi găsite în videoclipul BMW How-To corespunzător.


New functions for the BMW Digital Key
A recent update to BMW Digital Vehicle Access allows users to share the BMW Digital Key for their vehicle between Apple iPhones and Android smartphones for the first time. Shared BMW Digital Keys are also easier to activate in the vehicle. With the BMW software upgrade, a BMW Digital Key shared via smartphone can be activated directly in the vehicle by entering an activation code. Previously, a conventional vehicle key had to be located in the passenger compartment.

Remote control parking
As a further innovation, the upcoming Remote Software Upgrade will introduce the Remote Control Parking function for certain countries and vehicles. It allows customers to perform remote-controlled parking manoeuvres outside the vehicle using the My BMW App – such as manoeuvres previously recorded in the vehicle with the Manoeuvring Assistant. Customers can also park their vehicle forwards or backwards within a radius of six metres, both lengthways and crossways.

New mobile operator AT&T for the Personal eSIM
The BMW Remote Software Upgrade enables customers of the mobile network operator AT&T in the USA to use the Personal eSIM. The Personal eSIM integrates BMW vehicles with Operating System 8 into the customer's existing mobile phone contract and enables the vehicle for the 5G cellular standard. This allows customers to make phone calls without their smartphone in the vehicle, stream data via the Wi-Fi hotspot and use video-services directly in the vehicle.

Additional features and enhancements for certain models

  • For the BMW iX, customers can stop charging and unlock the charging cable lock via the My BMW App.

  • BMW iX, BMW Active Tourer and BMW X1 with the optional Parking Assistant (SA 5DM) receive active steering assistance when reversing with a coupled trailer.

  • Some vehicles, such as the BMW 7 Series (2022) or the new BMW X1 (2022), feature the new My Mode “Digital Art” after the remote software upgrade.

  • Customers of the BMW X7 in the USA and Canada can look forward to a modern light graphic of the direction indicator.


Content and requirements of the BMW Remote Software Upgrade.
The Remote Software Upgrade is currently available for more than 30 BMW models and therefore almost all BMW models with BMW Operating System 7 and 8. Customers can see the software status in the settings menu of their vehicle under Remote Software Upgrade and can search for available upgrades. Only the next possible upgrade is ever offered for installation, the user can never install the wrong version.

The availability of upgrades, services and functions depends on the vehicle model and equipment as well as the installed software version in the respective country. The country pages of the BMW website provide information on the content and requirements for the Remote Software Upgrade that apply in the respective market.  Instructions and tips on Remote Software Upgrade can be found in the corresponding BMW How-To Video.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Conectare
 

BMW Group Streaming

BMW GROUP AT CES 2023.

Las Vegas. Here you can see the webcasts of the BMW Group Keynote at the CES 2023 and the Digital World Premiere of BMW i Vision Dee.

Open Streaming Page

Add your filter tags.

Comunicat de presă
Dosar de presă
Discurs
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Conectare