Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Romania · Article.

Plăcerea condusului aşa cum nu a mai fost văzută vreodată: pe Canal Grande din Veneţia cu noul BMW Seria 8 Coupé

Un automobil pentru momente unice: reclama TV spectaculoasă pentru lansarea pe piaţă prezintă noul automobil sport de lux rulând de-a lungul legendarei căi navigabile din celebrul oraş italian.

G15
·
Coupé
·
Seria 8
 

Press Contact.

Alexandru Seremet
BMW Group

Tel: +40-213041532

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~74,08 KB)
  
Photos(11x, ~130,78 MB)

Bucureşti/Veneţia. Noul BMW Seria 8 Coupé este mai mult decât un simplu automobil sport. Prin acest model, BMW oferă o nouă abordare în segmentul de lux, făcând din automobilele visuri ce devin realitate şi creând experienţe unice. Spectaculoasa reclamă TV din centrul campaniei de lansare pe piaţă a noului BMW Seria 8 Coupé are ca motiv impactul emoţional al unei experienţe complet noi a mobilităţii, care este realizată în premieră. Prezintă automobilul sport de lux rulând prin centrul istoric al Veneţiei. Condus pe lângă magnificele palate şi pe sub podul Rialto, noul BMW Seria 8 parcurge Canal Grande - un traseu care nu a mai fost parcurs niciodată de un automobil. Pentru eroul din spatele volanului, a cărui poveste este spusă într-un scurtmetraj, visul din copilărie devine realitate odată cu condusul maşinii prin Veneţia. Totodată, spectatorii au parte de o perspectivă complet nouă a Veneţiei, cu un automobil spectaculos în prim plan.

Filmul, care este regizat de Daniel Wolfe şi care va fi prezentat în versiuni de 15, 30 şi 45 de secunde, este despre un tânăr veneţian, care în copilărie îşi descoperă dragostea pentru automobile în general şi pentru BMW în special. Un model BMW M1 devine jucăria lui favorită, iar un prieten ce construia bărci îl introduce în lumea fascinantă a tehnologiei motoarelor. Dar, într-un oraş în care bărcile sunt singurul mijloc de transport, dorinţa sa pentru plăcerea de a conduce rămâne neîndeplinită, acesta fiind motivul pentru care părăseşte Veneţia în adolescenţă şi se întoarce abia peste câţiva ani. Iar acum, în cele din urmă, visul său din copilărie devine realitate - cu noul BMW Seria 8 Coupé şi conducând pe pontoane care deschid drumul pentru o călătorie auto unică prin reţeaua de canale din oraşul său natal.

Scenariul este simbolic pentru eforturile de a face ceea ce pare imposibil să prindă contur şi de a transforma visele îndelungate în realitate. "Modelele noastre pentru segmentul de lux sunt orientate spre stilul de viaţă al unui grup-ţintă care îndrăzneşte să încerce lucruri noi şi să meargă dincolo de limitele fezabilităţii", spune Uwe Dreher, director de comunicare de brand BMW, BMW i şi BMW M. "Oferim acestor persoane o experienţă a mobilităţii care corespunde ideii lor de exclusivitate şi lux progresist."

Pentru a permite ca această filmare să aibă loc, autorităţile din Veneţia - pentru prima dată în istoria oraşului - au eliberat BMW Group un permis de a monta o structură de pontoane care ar făcut ca automobilului să fie condus prin faimosul decor al centrului istoric al oraşului. Acolo unde gondolele, vaporaşele şi bărcile cu motor mici au fost singurul mijloc de transport timp de secole, noul BMW Seria 8 Coupé a devenit un adevărat pionier al plăcerii condusului - deschizând efectiv un drum nou. Scenele senzaţionale au fost filmate parţial cu ajutorul dronelor; reclamele vor fi difuzate la nivel mondial pe anumite posturi TV, dar şi online.

Campania pentru lansarea noului BMW Seria 8 Coupé a fost dezvoltată de BMW Group în colaborare cu Serviceplan Campaign International. Va fi susţinută de numeroase activităţi în social media pe canale precum Facebook, Instagram şi YouTube. De asemenea, sunt în pregătire un material cu informaţii generale şi impresii ale Veneţiei altfel fără maşini, dar şi un documentar al modului cum s-a realizat filmare cu noul BMW Seria 8 Coupé. "Campania de lansare pe piaţă pentru noul BMW Seria 8 Coupé exprimă nu doar caracterul distinctiv al acestui model, ci şi puterea emoţională a automobilelor noastre din segmentul de lux şi forţa inovatoare a mărcii BMW", declară Kirsty Skinner-Gerth, director pentru campanii internaţionale, artwork, film şi marketing de divertisment.

Prin prezentarea spectaculoasă a noului BMW Seria 8 Coupé în decorul istoric al Veneţiei, BMW oferă o continuare foarte vizibilă a campaniei pe care ai iniţiat-o recent în segmentul de lux. Acum, modelele din acest segment poartă o semnătură nou proiectată cu numele companiei, Bayerischer Motoren Werke, scris complet. Prezenţa puternică a mărcii în acest segment este unul din obiectivele definite de BMW Group ca parte a strategiei sale corporate NUMBER ONE > NEXT pentru asigurarea unei creşteri sustenabile pe pieţele auto din lumea întreagă. Pe lângă automobilele şi serviciile exclusive, BMW creează şi un univers al experienţei în segmentul de lux ce se extinde la nivel global, mergând mult dincolo de plăcerea condusului prin oferirea de momente unice şi de inspiraţie pentru grupurile-ţintă.

Noul BMW Seria 8 Coupe va deputa în România pe 24 noiembrie.

The film, which is directed by Daniel Wolfe and will be shown in versions lasting 15, 30 and 45 seconds, is about a young Venetian man who as a child discovers his love of automobiles in general and BMW in particular. A model BMW M1 becomes his favourite toy, and a boat-builder friend introduces him to the fascination of engine technology. But in a city in which boats are the sole means of transport, his yearning for sheer driving pleasure remains unassuaged, which is why he leaves Venice as a teenager, not to return until many years later. And now at last his childhood dream comes true – in the new BMW 8 Series Coupe and driving on pontoons that pave the way to a unique automobile trip through the canal network of his home city.

The scenario is symbolic of efforts to make the apparently impossible come true and turn long-nurtured dreams into reality. “Our models for the luxury performance segment are geared towards the lifestyle of a target group that dares to try out new things and go beyond the limits of feasibility,” ways Uwe Dreher, Director Brand Communication BMW, BMWi and BMW M. “We offer these individuals a mobility experience that corresponds to their idea of exclusivity and progressive luxury.”

In order to enable the shoot to take place, the Venice authorities – for the first time in the city’s history – issued the BMW Group with a permit to set up a pontoon structure that would allow an automobile to drive past the world-famous backdrop of the city’s historical centre. Where gondolas, vaporetti and small motorboats have been the sole means of transportation for centuries, the new BMW 8 Series Coupe became a true pioneer of driving pleasure – quite literally striking out on a new path. The sensational scenes were partially shot using camera drones; the commercials will be broadcast worldwide on selected TV channels and also online.

The campaign for the launch of the new BMW 8 Series Coupe was developed by the BMW Group in collaboration with Serviceplan Campaign International. It will be backed up by wide-ranging social media activities on outlets such as Facebook, Instagram and YouTube. A feature with background information and impressions of the otherwise car-free city of Venice as well as a documentary of the film shoot with the new BMW 8 Series Coupe is also in preparation. “The market launch campaign for the new BMW 8 Series Coupe expresses not just the distinctive character of this model but also the emotional power of our vehicles in the luxury performance segment and innovative strength of the BMW brand,” says Kirsty Skinner-Gerth, Head of International Campaigns, Artwork, Film, Entertainment Marketing.

With its spectacular showcasing of the new BMW 8 Series Coupe against the historical backdrop of Venice, BMW provides a particularly high-visibility continuation of its recently initiated campaign in the luxury performance segment. The models in this segment now bear a newly designed signet along with the company name Bayerischer Motoren Werke written out in full. The brand’s intensified presence in this segment is one of the objectives defined by the BMW Group as part of its corporate strategy NUMBER ONE > NEXT to secure sustainable growth in automobile markets worldwide. In addition to exclusive vehicles and services, BMW is also creating a world of experience in the globally expanding luxury performance segment, going far beyond driving pleasure by providing target groups with unique and inspiring moments.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Conectare
 

BMW Group Streaming.

GENEVA MOTOR SHOW

Geneva, 03.March - 08:15 CET.
Here you can see the webcast of the BMW Group Press Conference at the Geneva International Motor Show.

Open Streaming Page

Add your filter tags.

Comunicat de presă
Dosar de presă
Discurs
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Conectare