Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Romania · Article.

Rezultate financiare solide pentru 2022 confirmă strategia BMW Group

EBT mare pentru companie: 23,5 miliarde de euro - marjă EBT: 16,5%. +++ EBIT auto: 10,6 miliarde de euro - marja EBIT 8,6%, în obiectiv (excluzând efectele consolidării complete BBA: 11,2%). +++ Cash flow disponibil puternic (auto): 11,1 miliarde de euro. +++ Emisiile de CO2 ale flotei de automobile noi din UE la 105,0 g/km (WLTP) - mult sub obiectivul de emisii aplicabil (127,5 g/km). +++ Dividende propuse de 8,50 euro per acţiune ordinară. +++ Zipse: "Am obţinut performanţe solide în condiţii volatile".

Cifre şi informaţii corporate
·
Corporativ
 

Press Contact.

Alexandru Seremet
BMW Group

Tel: +40-213041532

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, 2,31 MB)
  
Photos(1x, 28,22 MB)

Bucureşti/München. BMW Group şi-a atins obiectivele pentru 2022, aşa cum era prognozat, şi a obţinut astfel o performanţă operaţională puternică într-un mediu de afaceri dificil. Producătorul premium a crescut semnificativ EBT a companiei (23,509 miliarde de euro / +46,4%) şi profitul net (18,582 miliarde de euro / +49,1%) faţă de anul precedent. Această evoluţie pozitivă poate fi atribuită preţurilor îmbunătăţite şi efectelor pozitive ale mixului de produse, precum şi consolidării complete a joint-venture-ului chinez, BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA). De asemenea, acesta din urmă a avut o contribuţie importantă în numerar (5,011 miliarde de euro) la 11 februarie 2022 la un cash flow disponibil care a crescut semnificativ la 11,071 miliarde de euro, în segmentul Auto.

 

Vânzările în creştere de modele electrice, care au urcat cu 107,7% în 2022, au reprezentat 9% din livrări în 2022 şi au contribuit la scăderea în continuare a valorii emisiilor de CO2 ale noului parc de automobile din UE. Pe baza calculelor preliminare, această valoare a fost de 105,0 g CO2/km (WLTP). Aceasta reprezintă o scădere de 9,4% - coborând semnificativ faţă de valoarea din anul precedent (anul anterior: 115,9 g/km)., dar şi faţă de obiectivul de emisii cu 22,5 g/km. BMW Group merge mai departe cu electrificarea portofoliului său de produse şi îşi propune să crească ponderea automobilelor electrice în livrările sale totale la 15% în acest an.

 

"Există două elemente esenţiale pentru succesul nostru în 2022: un efort de echipă puternic şi pasionat din partea întregii noastre forţe de muncă de pe mapamond - şi produse convingătoare care ne oferă răspunsul corect la un mediu dificil în mod constant", a declarat Oliver Zipse, preşedintele Consiliului de Administraţie al BMW AG, joi la München. "Demonstrează că cei care abordează transformarea cu curaj şi consecvenţă, menţinând în acelaşi timp un nivel ridicat de flexibilitate, pot obţine performanţe solide, chiar şi în condiţii volatile. Vom continua pe această cale BMW în viitor, pe măsură ce vom conduce compania mai departe pe drumul spre succes."

 

Efecte pozitive pentru companie de pe urma consolidării complete a BBA

În anul financiar 2022, BMW Group şi-a depăşit obiectivele din nou principaliii indicatori financiari pentru anul precedent, raportând o creştere semnificativă a veniturilor, a profiturilor companiei şi a profitului net.

 

După cum era anticipat, livrările au fost uşor mai mici decât anul precedent, la 2.399.632 de unităţi (anul anterior: 2.521.514 automobile/ -4,8%). Cererea constantă a clienţilor s-a reflectat în lista de comenzi puternică a companiei. Cu toate acestea, comenzile nu au putut fi onorate în totalitate din cauza dificultăţilor cu furnizarea de componente semiconductoare, întreruperilor din lanţul de aprovizionare şi blocajelor COVID în China.

 

Automobilele electrificate - BEV şi PHEV - au reprezentat un total de 18,1% (433.792 unităţi/ +32,1% faţă de 2021) din livrări. Vânzările de automobile electrice au ajuns la 215.752 de unităţi - o creştere semnificativă faţă de anul precedent (+107,7% faţă de 2021).

 

Veniturile companiei au crescut la 142,610 miliarde de euro (anul anterior: 111,239 miliarde €/ +28,2%), integrarea veniturilor BBA având o contribuţie semnificativă la creştere. BMW Group a beneficiat, de asemenea, de preţuri îmbunătăţite, atât pentru vânzările de automobile noi, cât şi pentru revânzarea celor aflate la sfârşitul perioadei de leasing; precum şi de efecte pozitive mulţumită mixului de produse.

 

Acest lucru a fost compensat într-o măsură semnificativă de costul vânzărilor BBA, care a fost reflectat pentru prima dată în rezultatele financiare. Creşterea costurilor pentru materiale, mărfuri şi logistică, costurile mai mari de refinanţare datorate nivelurilor mai ridicate ale dobânzilor, precum şi efectele consolidării BBA şi un procent mai mare de automobile electrificate, toate au contribuit la creşterea costurilor.

 

Cheltuieli de cercetare şi dezvoltare pentru modele noi şi sisteme de propulsie electrice GEN 6

Transformarea continuă a BMW Group se reflectă în creşterea moderată a cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare: costurile de cercetare şi dezvoltare în conformitate cu IFRS au totalizat 6,624 miliarde de euro (anul anterior: 6,299 miliarde €/ +5,2%). Cheltuielile de cercetare şi dezvoltare sunt determinate în principal de modele noi, de NEUE KLASSE şi de dezvoltarea asociată celei de-a şasea generaţii de sisteme de propulsie electrice. S-au făcut şi investiţii suplimentare în digitalizarea parcului de automobile şi în condusul autonom.

 

Cu toate acestea, în contextul unor venituri în creştere, raportul investiţiilor de cercetare şi dezvoltare din cifra de afaceri, conform Codului Comercial German, a fost mai scăzut, la 5,0% (anul anterior: 6,2%).

 

Cheltuielile de capital pentru imobilizări corporale şi alte active necorporale s-au ridicat la 7,791 miliarde de euro în 2022 (anul anterior: 5,012 miliarde €/ +55,4%). Această creştere reflectă consolidarea investiţiilor BBA şi a cheltuielilor de capital pentru modele noi precum BMW Seria 7 şi BMW X1. Fonduri suplimentare au fost canalizate pentru lansarea accelerată a BEV. Procentul de investiţii din cifra de afaceri a fost de 5,5%.

 

BMW Group a raportat profit înainte de rezultatul financiar de 13,999 miliarde de euro pentru întregul an (anul anterior: 13,400 miliarde €/ +4,5%). Profitul brut al BMW Group a înregistrat din nou o creştere puternică şi, ca urmare a consolidării complete a BBA, au ajuns la un nivel foarte solid de 23,509 miliarde de euro (anul anterior: 16,060 miliarde €/ +46,4%). Marja EBT a companiei a fost de 16,5% (anul anterior: 14,4%; +2,1 puncte procentuale).

 

Profitul net al BMW Group a fost de 18,582 miliarde de euro (anul anterior: 12,463 miliarde €/ +49,1%).

 


 

Se propun dividende de 8,50 euro

Acţionarii vor participa, de asemenea, la succesul exerciţiului financiar 2022. Sub rezerva aprobării Adunării Generale Anuale, profitul nealocat al companiei (conform Codului Comercial German) de 5,481 miliarde de euro (anul anterior: 3,827 miliarde €/ +43,2) %) va fi distribuit acţionarilor din profitul net al BMW AG. Consiliul de Administraţie şi Consiliul Director vor propune Adunării Generale Anuale din 11 mai dividende de 8,50 euro per acţiune ordinară (anul precedent 5,80 €) şi 8,52 euro per acţiune preferenţială (anul anterior 5,82 €). Aceasta reprezintă o rată preliminară de plată de 30,6% (anul anterior: 30,9%) şi este în conformitate cu intervalul ţintă de 30-40% din profitul net atribuit acţionarilor BMW AG pentru rata de plată. .

 

Răscumpărare a acţiunilor în valoare de 1,28 miliarde de euro, finalizată în 2022

Pe baza autorizaţiei acordate de Adunarea Generală Anuală din mai 2022, Consiliul de Administraţie a decis să răscumpere acţiuni în valoare de până la două miliarde de euro. În decembrie 2022, aproximativ 15,3 milioane de acţiuni ordinare în valoare de 1,172 miliarde de euro şi aproximativ 1,4 milioane de acţiuni preferenţiale pentru 106 milioane de euro au fost răscumpărate şi raportate ca acţiuni proprii. Acestea au fost recunoscute ca acţiuni de tezaur. Astfel, BMW AG deţine aproximativ 16,8 milioane de acţiuni de tezaur la 31 decembrie 2022, cu o valoare nominală de 16.760.957 de euro sau 2,53% din capitalizare. Până pe 7 martie 2023, BMW Group a răscumpărat acţiuni în valoare de aproape 1,6 miliarde de euro şi deţine astfel 3,03% din capitalizare.

 

"Toţi actorii noştri vor beneficia de succesul companiei noastre şi în conformitate cu anunţurile noastre. Dividendele noastre importante de 8,50 euro pentru 2022 reflectă puterea noastră financiară - deoarece suntem capabili să plătim dividende în paralel cu nivelul ridicat necesar de investiţii în transformarea companiei", a spus Nicolas Peter, membru al Consiliului de Administraţie al BMW AG, responsabil cu Finanţe.

 

Consolidarea completă a BBA are un impact major în segmentul Auto

Segmentul Auto a beneficiat din nou în 2022 de vânzările crescute de modele cu venituri mari, preţuri mai bune şi dezvoltarea pozitivă continuă pe pieţele de automobile second-hand. Preţurile îmbunătăţite şi un mix de produse cu o valoare mai mare, precum şi creşterea afacerilor din piese şi accesorii noi, toate au crescut veniturile - care au beneficiat şi de cursurile valutare favorabile.

 

Datorită consolidării complete a BBA, veniturile segmentului au fost semnificativ mai mari, la 123,602 miliarde de euro (anul anterior: 95,476 milioane €/ +29,5%). Şi costul vânzărilor a crescut semnificativ: pe de o parte, rezultat din efectele mai mari ale consolidării complete a BBA - cum ar fi deprecierea şi amortizarea din alocarea preţului de achiziţie de aproximativ 1,8 miliarde de euro şi eliminarea profiturilor intermediare în valoare totală de aproximativ 1,3 miliarde de euro. Pe de altă parte, costul vânzărilor a fost, de asemenea, afectat negativ de costurile semnificativ mai mari ale materialelor şi logisticii, în special din cauza disponibilităţii limitate a semiconductorilor şi a perturbărilor lanţului de aprovizionare, precum şi a creşterii preţurilor materiilor prime şi energiei.

 

Profitul înainte de rezultatul financiar (EBIT) pentru anul de raportare s-a ridicat la 10,635 miliarde de euro (anul anterior 9,870 miliarde €/ +7,8%). Cu un nivel de 8,6% (anul anterior: 10,3%; -1,7 puncte procentuale), marja EBIT pentru segment a fost la limita superioară a intervalului de orientare de 7-9%.

 

Fără efectele menţionate mai sus de 3,1 miliarde de euro din consolidarea completă a BBA, marja EBIT ar fi ajuns la 11,2%.

 

Rezultatul financiar al segmentului de 8,283 miliarde de euro a fost semnificativ mai mare faţă de anul precedent (anul anterior: 1.935 miliarde EUR/ +328,1%). Această creştere puternică în cursul anului de raportare rezultă în mare parte din efectele reevaluării acţiunilor deţinute anterior la BBA de puţin sub 7,7 miliarde de euro în celălalt rezultat financiar.

 

Profitul brut al segmentului (EBT) pentru exerciţiul financiar 2022 a totalizat 18,918 miliarde de euro şi, prin urmare, a fost semnificativ mai mare decât nivelul anului precedent (anul anterior: 11,805 miliarde €/ +60,3%).

 

Cash flow disponibil în segmentul Auto a atins un nivel foarte solid de 11,071 miliarde de euro (anul anterior: 6,354 miliarde €/ +74,2%) la sfârşitul anului.

 

Rentabilitatea capitalului angajat (RoCE) pentru segmentul auto în 2022 a fost cu mult în intervalul-ţintă de 14-19%, la 18,1% (anul anterior: 24,0%/ -5,9 puncte procentuale).

 

"Integrarea joint-venture-ului chinez în segmentul auto ne duce operaţiunile de afaceri la un nou nivel. În 2022, acest lucru ne-a dat un elan semnificativ. Continuăm să menţinem o poziţie puternică în regiunile majore ale lumii, cu un portofoliu puternic de produse, şi vom continua să beneficiem în special în acest an de cererea pentru automobilele noastre electrificate şi pentru modelele noastre de top", a declarat Nicolas Peter, membru al Consiliul de Administraţie al BMW AG, responsabil pentru finanţe, joi la München.

 

Mai multă concurenţă şi schimbări în situaţia de risc pentru Financial Services

Concurenţa intensă, ratele mai ridicate ale dobânzilor şi inflaţia, precum şi disponibilitatea limitată a automobilelor au afectat noile afaceri în sectorul serviciilor financiare în 2022. Volumul total contractelor noi de finanţare şi leasing pentru clienţii retail a scăzut cu 12,6% până la 55,449 miliarde de euro (anul anterior: 63,414 miliarde €). Procentul de automobile noi ale BMW Group închiriate sau finanţate de segmentul Financial Services a fost de 41,0% pentru 2022 (anul anterior: 50,5%/ -9,5 puncte procentuale). Preţurile de tranzacţie mai bune şi un mix de produse îmbunătăţit au dus la un volum mediu de finanţare mai mare per automobil în perioada de raportare.

 

Profitul brut (EBT) din segmentul Servicii Financiare a totalizat 3,205 miliarde de euro la sfârşitul anului de raportare (anul anterior: 3,753 miliarde €/ -14,6%) - anul precedent fiind caracterizat de o situaţie de risc pozitivă. Provizioane mai mari pentru riscuri de credit au fost constituite în cursul anului de raportare, ca răspuns la incertitudinile geopolitice şi la perspectivele macroeconomice mai slabe.

 

Ca o consecinţă a profitului brut mai mic, segmentul Financial Services a obţinut o rentabilitate a capitalurilor proprii (RoE) de 17,9% (anul anterior: 22,6%/ -4,7 puncte procentuale), pe deplin în conformitate cu orientarea ajustată a companiei de 17-20% (ajustat de la 14-17% în declaraţia trimestrială T2/2022).

 

Ofensivă de electrificare şi creştere continuă pentru BMW Motorrad

În 2022, BMW Motorrad a continuat cu electrificarea mărcii în domeniul mobilităţii urbane, odată cu introducerea în serie a scuterului electric BMW CE 04. Livrările în segmentul Moto au atins un nou record de 202.895 de unităţi în 2022 (anul anterior: 194.261 de unităţi/ +4,4%). Deşi performanţa de pe pieţele europene, cu excepţii precum Franţa (+6,7% faţă de 2021) sau România (+2%), a fost mai puţin dinamică, vânzările în China (+7,7% comparativ cu 2021) au înregistrat o creştere solidă, iar livrările în America au crescut semnificativ (+14,4% faţă de 2021) .

 

Performanţa afacerii a beneficiat de această creştere a vânzărilor, combinată cu efecte pozitive privind preţurile şi mixul de produse. Costurile mai mari ale materialelor şi logisticii au afectat segmentul Moto în anul de raportare.

 

Segmentul a înregistrat venituri de 3,176 miliarde de euro (anul anterior: 2,748 miliarde €/ +15,6%), cu EBIT de 257 milioane de euro (anul anterior: 227 milioane €/ +13,2%). Marja EBIT a fost de 8,1% (anul anterior: 8,3%/ -0,2 puncte procentuale) şi, prin urmare, se află în intervalul de orientare de 8-10%.

 

Profitul mai mare a determinat creşterea rentabilităţii capitalului angajat (RoCE) la 24,9%, ceea ce a fost uşor peste intervalul planificat de 19-24% (anul anterior: 21,9%/ +3 puncte procentuale).

 

BMW Group înregistrează succes în al patrulea trimestru

În al patrulea trimestru din 2022, numeroase perioade de carantină au dus la reduceri de producţie şi la închiderea dealerilor chinezi. În acelaşi timp, reducerea uşoară a problemelor de aprovizionare de componente semiconductoare a contribuit la creşterea volumului de producţie şi vânzări în ansamblu.

 

În această perioadă, livrările celor trei mărci premium de automobile - BMW, MINI şi Rolls-Royce - au urcat semnificativ la 651.794 de unităţi (anul anterior: 589.290/ +10,6%). Efectele gamei extinse de modele electrificate au fost clar vizibile în al patrulea trimestru: cu 150.508 automobile electrificate vândute, ponderea acestora din volumele totale de vânzări a urcat la 23%. Veniturile companiei au totalizat 39,522 miliarde de euro (anul anterior: 28,408 miliarde €/ +39,1%).

 

Profitul brut al BMW Group pentru trimestrul al patrulea a crescut semnificativ la 3,253 miliarde de euro (anul anterior: 2,907 miliarde €/ +11,9%), în timp ce marja EBT a fost de 8,2%. Profitul net al companiei pentru aceeaşi perioadă a totalizat 2,175 miliarde de euro (anul anterior: 2,256 miliarde €/ -3,6%).

 

EBIT în segmentul Auto a fost semnificativ mai mare, la 2,932 miliarde de euro (anul anterior: 1,925 miliarde €/ +52,3%), datorită efectelor consolidării complete a BBA şi a volumelor de vânzări mai mari. Marja EBIT pentru segmentul auto pentru ultimul trimestru al anului a fost de 8,5% (anul anterior: 7,7%). Cash flow disponibil al segmentului a totalizat 1,195 miliarde de euro (anul anterior: 55 milioane €).

 

Datorită costurilor mai mari de refinanţare şi a provizioanelor crescute pentru riscul de credit, segmentul Financial Services a raportat un profit brut mai mic, de 533 milioane de euro (anul anterior: 829 milioane €/ -35,7%).

 

Numărul de angajaţi este semnificativ mai mare de la an la an

BMW Group avea 149.475 de angajaţi la sfârşitul anului 2022 (anul anterior: 118.909/ +25,7%). Această creştere semnificativă se datorează în primul rând consolidării complete a BMW Brilliance Automotive Ltd., cu aproape 26.000 de angajaţi integraţi în BMW Group. Creşterea suplimentară a numărului de angajaţi pe toate segmentele a fost în principal în domeniile de dezvoltare şi IT, precum şi în reţeaua globală de producţie a BMW Group.

 

Propunere de realegere a unui membru al Consiliului Director

Actualul mandat de membru al Consiliului Director şi preşedinte al Comitetului de Audit al Dr. Kurt Bock se va încheia la Adunarea Generală Anuală din 11 mai 2023. Consiliul Director va propune realegerea lui Bock pentru un alt mandat de patru ani la Adunarea Generală Anuală. Candidatul este considerat independent de către Consiliul Director.

 

Informaţii suplimentare despre situaţia financiară 2022 a BMW Group 2022 şi perspectivele pentru exerciţiul financiar curent vor fi făcute publice la Conferinţa Anuală a BMW Group din 15 martie 2023. Puteţi urmări evenimentul virtual în direct pe internet la: https://www.live.bmwgroup.com/en/live-streaming.

Raportul BMW Group 2022 va fi publicat la 15 martie, ora 8.30 (ora României), la https://www.bmwgroup.com/en/investor-relations/company-reports.html.

 

BMW Group - privire de ansamblu

2022

2021

Evoluţie (%)

Livrări către clienţi

 

 

 

Automobile 1 (unităţi)

2.399.632

2.521.514

-4,8

Din care:
BMW (unităţi)

2.100.689

2.213.790

-5,1

MINI (unităţi)

292.922

302.138

-3,1

Rolls-Royce (unităţi)

6.021

5.586

7,8

Motociclete (unităţi)

202.895

194.261

4,4

Angajaţi (comparativ cu 31 decembrie 2021)

149.475

118.909

25,7

Marjă EBIT segment auto (%)

8,6

10,3

-1,7 puncte %

Marjă EBIT segment moto (%)

8,1

8,3

-0,2 puncte %

Marjă EBT BMW Group 2 (%)

16,5

14,4

2,1 puncte %

Venituri (miliarde €)

142,610

111,239

28,2

Din care:
Automobile (miliarde €)

123,602

95,476

29,5

Motociclete (miliarde €)

3,176

2,748

15,6

Financial Services (miliarde €)

35,122

32,867

6,9

Alte entităţi (milioane €)

8

5

60,0

Eliminări (miliarde €)

-19,298

-19,857

-2,8

Profit anterior exerciţiului financiar (EBIT) (miliarde €)

13,999

13,400

4,5

Din care:
Automobile (miliarde €)

10,635

9,870

7,8

Motociclete (milioane €)

257

227

13,2

Financial Services (miliarde €)

3,163

3,701

-14,5

Alte entităţi (milioane €)

-203

-8

-

Eliminări (milioane €)

147

-390

-

Profit brut (EBT) (miliarde €)

23,509

16,060

46,4

Din care:
Automobile (miliarde €)

18,918

11,805

60,3

Motociclete (milioane €)

269

228

18,0

Financial Services (miliarde €)

3,205

3,753

-14,6

Alte entităţi (milioane €)

995

531

87,4

Eliminări (milioane €)

122

-257

-

Impozit pe profit (miliarde €)

-4,927

-3,597

37,0

Profit net (miliarde €)

18,582

12,463

49,1

Venituri per acţiune (ordinară/preferenţială) (€)

27,31/27,33

18,77/18,79

45,5/45,4

1 Inclusiv joint-venture-ul BMW Brilliance Automotive Ltd., Shenyang (1 ianuarie-10 februarie 2022: 96.133 automobile, 2021: 651.236 automobile, 2020: 602.247 automobile, 2019: 538.612 automobile, 2018: 455.581 automobile, 2017: 385.705 automobile).

2 Raportul dintre profitul brut al companiei şi veniturile BMW Group.

 

BMW Group - privire de ansamblu

Trimestrul IV 2022

Trimestrul IV 2021

Evoluţie (%)

Livrări către clienţi

 

 

 

Automobile 1 (unităţi)

651.794

589.290

10,6

Din care:
BMW (unităţi)

566.823

510.722

11,0

MINI (unităţi)

83.651

77.300

8,2

Rolls-Royce (unităţi)

1.320

1.268

4,1

Motociclete (unităţi)

43.562

37.652

15,7

Angajaţi (comparativ cu 31 decembrie 2021)

149.475

118.909

25,7

Marjă EBIT segment auto (%)

8,5

7,7

0,8 puncte %

Marjă EBIT segment moto (%)

-9,4

-19,8

10,4 puncte %

Marjă EBT BMW Group 2 (%)

8,2

10,2

-2,0 puncte %

Venituri (miliarde €)

39,522

28,408

39,1

Din care:
Automobile (miliarde €)

34,571

25,103

37,7

Motociclete (milioane €)

691

486

42,2

Financial Services (miliarde €)

9,086

8,688

4,6

Alte entităţi (milioane €)

2

2

0

Eliminări (miliarde €)

-4,828

-5,871

17,8

Profit anterior exerciţiului financiar (EBIT) (miliarde €)

3,500

2,487

40,7

Din care:
Automobile (miliarde €)

2,932

1,925

52,3

Motociclete (milioane €)

-65

-96

32,3

Financial Services (milioane €)

536

832

-35,6

Alte entităţi (milioane €)

-16

-5

-

Eliminări (milioane €)

113

-169

-

Profit brut (EBT) (miliarde €)

3,253

2,907

11,9

Din care:
Automobile (miliarde €)

3,009

2,149

40,0

Motociclete (milioane €)

-57

-96

40,6

Financial Services (milioane €)

533

829

-35,7

Alte entităţi (milioane €)

-263

153

-

Eliminări (milioane €)

31

-128

-

Impozit pe profit (milioane €)

-1.078

-651

65,6

Profit net (miliarde €)

2,175

2,256

-3,6

Venituri per acţiune (ordinară/preferenţială) (€)

3,43/3,44

3,39/3,40

1,2/1,2

1 Inclusiv joint-venture-ul BMW Brilliance Automotive Ltd., Shenyang.

2 Raportul dintre profitul brut al companiei şi veniturile BMW Group.

 

 

GLOSAR - explicarea principalilor indici de performanţă

 

Livrări către clienţi

Un automobil nou sau folosit va fi înregistrat ca livrare odată ce este înmânat utilizatorului final (include şi clienţii de leasing din contracte de leasing cu BMW Financial Services). În SUA şi Canada, utilizatorii finali includ şi (1) dealerii atunci când desemnează un automobil ca înlocuitor de service sau maşină demo şi (2) dealerii şi alte terţe părţi când cumpără un automobil de companie la licitaţie sau direct de la BMW Group. Livrările pot fi făcute de BMW AG, de una dintre subsidiarele sale internaţionale, un dealer BMW Group sau dealeri terţi independenţi. Marea majoritate a livrărilor - şi, prin urmare, raportarea livrărilor către BMW Group - este făcută de dealeri terţi independenţi. Livrările retail de automobile în timpul unei anumite perioade de raportare nu se corelează direct cu veniturile pe care BMW Group le recunoaşte pentru acea perioadă de raportare anume.

 

EBIT

Profit anterior exerciţiului financiar. Profitul anterior exerciţiului financiar cuprinde veniturile, mai puţin costurile de vânzări, cheltuielile de vânzări şi administrative şi valoarea netă a altor venituri şi cheltuieli operaţionale.

 

Marja EBIT

Profit/pierdere anterior exerciţiului financiar ca procent din venituri.

 

EBT

EBIT plus rezultatul financiar.

 

Raportul de plată (vezi pagina 4)

Raportul de plată este preliminar. Deşi Consiliul de Administraţie şi Consiliul Director propun adunării generale un dividend fix per acţiune, se preconizează că numărul de acţiuni cu drept de dividende va scădea şi mai mult ca urmare a programului de răscumpărare de acţiuni aflat în desfăşurare de acum până la Adunarea Generală Anuală. În consecinţă, până la 11 mai se va schimba probabil şi suma totală plătită acţionarilor.

 

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Conectare
 

BMW Group Streaming

ANNUAL CONFERENCE 2023.

Here you can see the on demand webcast of the BMW Group Annual Conference 2023.

Open Streaming Page

Add your filter tags.

Comunicat de presă
Dosar de presă
Discurs
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Conectare