Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Nederland · Article.

BMW Group zet vaart achter CO2-reductie. Focus op circulaire economie met de Neue Klasse.

BMW Group zet vaart achter haar maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Vooruitlopend op de introductie van de Neue Klasse scherpt de onderneming haar zelfopgelegde doelstellingen (zoals vorig jaar aangekondigd) verder aan: BMW Group streeft naar een aanzienlijke reductie van de CO2-emissie, waarbij tevens een belangrijke rol is weggelegd voor het behalen van de 1,5 graden doelstelling voor het tegengaan van global warming.

 

Press Contact.

Andrew Mason
BMW Group

Tel: +31-70-4133-338

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~96,72 KB)
  
Photos(2x, ~7,83 MB)
  • Oliver Zipse: “Wij hebben als belangrijk streven het behalen van de 1,5 graden doelstelling”
  • 50% reductie van wereldwijde CO2-emissie gedurende de gebruiksfase in 2030
  • Meer dan 40% reductie van CO2-emissie gedurende de levenscyclus
  • Tien miljoen volledig elektrische auto’s op de weg binnen tien jaar
  • Tweede leven op de eerste plaats: tot 50% gebruik van gerecyclede materialen – initiatieven om de markt hierop in te richten zijn vereist
  • Samenwerking met BASF en ALBA voor recycling van plastic
  • Schaarste van natuurlijke hulpbronnen en sociale verantwoordelijkheid: BMW Group focust op circulaire economie voor duurzame materialen
  • RE:BMW – circulaire economie op de IAA Mobility in München


Rijswijk.
BMW Group zet vaart achter haar maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Vooruitlopend op de introductie van de Neue Klasse scherpt de onderneming haar zelfopgelegde doelstellingen (zoals vorig jaar aangekondigd) verder aan: BMW Group streeft naar een aanzienlijke reductie van de CO2-emissie, waarbij tevens een belangrijke rol is weggelegd voor het behalen van de 1,5 graden doelstelling voor het tegengaan van global warming. De Neue Klasse zal worden gekenmerkt door een grote toename van het gebruik van gerecyclede materialen met een sterke focus op de principes van de circulaire economie. Daarbij wordt ook gestreefd naar betere randvoorwaarden voor een markt voor gerecyclede materialen.

 

Om de CO2-emissie verder te reduceren wordt geconcentreerd op de gebruiksfase van auto’s, die 70% van de CO2-footprint van BMW Group beslaat. In 2030 moet de CO2-emissie per auto en gereden kilometer ten minste gehalveerd zijn ten opzichte van 2019. De inspanningen van fabrikanten voor het tegengaan van klimaatverandering kunnen het best worden vergeleken aan de hand van de volledige levenscyclus van een auto, inclusief productie en de eraan voorafgaande leveranciersketen. Hier streeft BMW Group naar een reductie van de CO2-emissie per auto van ten minste 40%.

 

“Hoe bedrijven omgaan met CO2-emissie is een belangrijke factor geworden bij het beoordelen van de activiteiten van een onderneming. Een bepalende factor in de strijd tegen opwarming van de aarde is in welke mate we de carbon footprint van auto’s gedurende hun volledige levenscyclus kunnen verkleinen. Daarom stellen we transparante en ambitieuze doelen voor een substantiële reductie van de CO2-emissie; deze zijn bekrachtigd door het Science Based Targets Initiative en zullen een effectieve en meetbare bijdrage leveren,” aldus Oliver Zipse, Voorzitter van de Raad van Bestuur van BMW AG donderdag in München. "Met de Neue Klasse vergroten we onze inspanningen aanzienlijk en streven we naar het behalen van de 1,5 graden doelstelling.”

 

BMW Group is de eerste Duitse autofabrikant die deelneemt aan de ‘Business Ambition for 1,5°C’ van het Science Based Targets Initiative en streeft naar volledige klimaatneutraliteit van de gehele waardeketen, uiterlijk in 2050. De onderneming is ervan overtuigd dat dit beter kan worden bereikt door innovatie dan door een verbod op individuele technologieën.

 

De grootste stap op deze weg naar klimaatneutraliteit is elektromobiliteit – met de Neue Klasse van BMW Group krijgt deze ontwikkeling extra impulsen. Gedurende de komende tien jaar zal BMW Group circa tien miljoen volledig elektrische auto’s op de weg brengen. Al in 2030 zal ten minste de helft van de wereldwijde BMW Group verkopen bestaan uit volledig elektrische auto’s, waarbij het merk MINI vanaf 2030 uitsluitend volledig elektrische auto’s zal aanbieden.

 

BMW Group blijft voldoen aan de strenge criteria van het Science Based Targets Initiative voor het meten van de wereldwijde reductie van de CO2-emissie van haar auto’s gedurende het gebruik op de weg. Zo worden emissies bij de productie van brandstof of elektriciteit meegenomen in de berekening en is het verbruik gebaseerd op de WLTP testcyclus plus tien procent. Met de huidige product- en elektrificatiestrategie ligt de onderneming op schema om te voldoen aan de EU vloot-doelstelling voor 2030.

 

Meer dan groene stroom: sterkere focus op gebruik van hulpbronnen in de toekomst

BMW Group is zich ervan bewust dat het simpelweg vergroten van het aandeel elektrische auto’s op de weg niet automatisch leidt tot milieuvriendelijke mobiliteit. De onderneming begrijpt dat het ook cruciaal is om het gebruik van primaire materialen, en de daarmee samenhangende schadelijke exploitatie van hulpbronnen en de vaak CO2 intensieve verwerking, te reduceren – vooral in de autoproductie, een van de meest grondstofintensieve industrieën.

 

“In 2017 verbruikte de wereldbevolking voor het eerst meer dan 100 miljard ton aan hulpbronnen in één jaar – een trend die we in de automotive industrie moeten tegengaan,” geeft Zipse aan. “Dit is een strategische factor die niet alleen de ecologische maar ook de economische duurzaamheid raakt. De actuele ontwikkeling van de grondstofprijzen toont de impact voor industrieën die afhankelijk zijn van beperkt beschikbare hulpbronnen.”

 

Nu het aantal elektrische auto’s toeneemt is er een grotere vraag naar grondstoffen zoals kobalt, nikkel en aluminium, die benodigd zijn voor de hoogvoltage-batterij. Er zit echter groot potentieel in het hergebruiken van materialen zoals in een circulaire economie. Samen met gespecialiseerde partners heeft BMW Group al laten zien dat een recycling-efficiëntie van meer dan 90 procent technisch haalbaar is.

 

Het aandeel gerecycled nikkel in de hoogvoltage-batterij van de BMW iX bedraagt al 50 procent, terwijl de behuizing van de accu tot wel 30 procent gerecycled aluminium bevat. BMW Group wil deze aandelen nog eens vergroten bij toekomstige modelgeneraties.

 

Behalve de steeds schaarser wordende primaire materialen en de navenante stijging van de grondstofprijzen, zijn er vele duurzaamheidsargumenten om meer gerecyclede materialen te gebruiken en naar een circulaire economie te streven.

 

Het leveren van gerecyclede materialen is aanzienlijk minder CO2 intensief dan van primaire materialen en kan de CO2 footprint in belangrijke mate verkleinen, vooral binnen de leveringsketen. Bij gebruik van gerecycled aluminium in vergelijking met primaire materialen is er 4 tot 6 keer minder CO2-emissie. Bij staal en thermoplastics bedraagt is deze factor circa 2 tot 5.

 

De winning van hulpbronnen voor primaire materialen – vooral door mijnbouw – heeft een enorme impact op de regeneratieve capaciteit van ecosystemen. Deze impact kan aanzienlijk worden gereduceerd door het gebruik van gerecyclede materialen.

 

De winning van, en handel in, ter discussie staande materialen (‘conflict materials’) kan een inbreuk vormen op milieu- en sociale standaarden. BMW Group heeft tal van voorzorgsmaatregelen genomen, waaronder participatie in het Responsible Minerals Initiative. De meest efficiënte strategie om zulke inbreuken te voorkomen is echter het minimaliseren van de winning van deze primaire materialen.

 

‘Secondary First’: belangrijke automaterialen met hoog recyclingaandeel

Als onderdeel van de allesomvattende benadering van duurzaamheid streeft BMW Group ernaar om het aandeel van gerecyclede materialen in haar auto’s aanzienlijk te verhogen. Gemiddeld bestaan auto’s nu voor circa 30 procent uit gerecyclede en herbruikbare materialen. Met de ‘Secondary First’ benadering wil BMW Group dit aandeel vergroten tot 50 procent.

 

Uiteraard dienen kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van de secundaire materialen aan dezelfde hoge eisen te voldoen als de primaire materialen en is het essentieel dat deze recyclingmaterialen goed beschikbaar zijn op de markt. Om dit te garanderen zijn industriële en politieke initiatieven nodig.

 

Met als basis de vier principes Re:think, Re:duce, Re:use en Re:cycle versterkt BMW Group haar activiteiten op het gebied van een circulaire economie en vervult hiermee een pionierende rol. Zo worden cruciale materialen bij de autoproductie nu beter gescheiden en vaker gerecycled, zodat ze kunnen worden hergebruikt in gesloten kringlopen.

 

Samenwerking met BASF en de ALBA Group

Binnen de leveringsketen en afhankelijk van de beschikbaarheid op de markt worden steeds meer gerecyclede materialen gebruikt in auto’s van BMW Group. Daarnaast wordt samen met partners een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van gerecyclede materialen. Een goed voorbeeld is de pilot met BASF en de ALBA Group voor maximale recycling van plastic componenten in auto’s.

 

Het Doel van dit project is het terugdringen van het gebruik van primaire plastics door middel van een doordacht recyclingsysteem. De ALBA Group analyseert afgedankte auto’s van BMW Group om te bekijken of een car-to-car hergebruik van de plastic materialen mogelijk is. In een tweede stap onderzoekt BASF of chemische recycling van de gesorteerde afvalmaterialen kan worden toegepast voor de productie van bio-olie. Deze kan vervolgens dienen als basis voor nieuwe plastic producten. In de toekomst kunnen bijvoorbeeld nieuwe portierpanelen of andere componenten worden gemaakt van een oud dashboard.

 

Gesloten kringloop in plaats van downcycling: ‘Circular Design’ als basis voor een circulaire economie

Om een hoger recyclingaandeel te realiseren en tegelijkertijd een hoge kwaliteit van de gerecyclede materialen te garanderen moeten de materialen in hun puurste vorm worden gewonnen, en zo vroeg mogelijk in het recyclingproces. Zo moet de elektrische bedrading eenvoudig te verwijderen zijn, om te voorkomen dat staal wordt gemengd met koper van de kabelbehuizingen in auto’s. Als dit wel gebeurt, verliest gerecycled staal zijn essentiële materiaaleigenschappen en voldoet het niet meer aan de hoge veiligheidseisen van de auto0-industrie. Om de vroege en eenvoudige sortering van materialen mogelijk te maken moet het interieur van een auto zoveel mogelijk zijn gemaakt van mono-materialen, zodat zoveel mogelijk materiaal kan worden teruggevoerd in de cyclus. De reductie van het aantal materialen kan bovendien bijdragen aan de kwaliteit van de gerecyclede materialen. Op dit moment bestaan auto’s uit circa 8.000 tot 10.000 verschillende materialen.

 

Om dit te bereiken focust BMW Group nu op een ‘Circular Design’ concept, dat is ontwikkeld om de demontagecapaciteit van auto’s te maximaliseren. Het is cruciaal dat de auto en zijn individuele componenten snel en tegen geringe kosten kunnen worden gedemonteerd, om de prijzen van gerecyclede materialen gunstig te laten uitvallen. Dat begint met de constructie van de auto, die zodanig moet zijn dat materialen eenvoudig kunnen worden verwijderd zonder dat verschillende materialen met elkaar worden vermengd.

 

RE:BMW op de IAA Mobility – een visie op de circulaire economie

BMW Group stelt de circulaire economie centraal op de IAA Mobility 2021 in München, waar de onderneming haar visie zal tonen op het potentieel van een circulaire economie en duurzame mobiliteit. De BMW i Vision Circular belichaamt de ambitieuze doelstelling om de meest duurzame fabrikant van individuele premium mobiliteit te zijn.

 

Het studiemodel, dat is ontworpen volgens de vier principes van de circulaire economie Re:think, Re:duce, Re:use en Re:cycle, laat zien hoe individueel, duurzaam en luxueus stedelijke mobiliteit in 2040 zou kunnen zijn. De BMW i Vision Circular is gemaakt van 100 procent gerecyclede materialen of hernieuwbare ruwe materialen, en is voor de volle 100 procent te recyclen.

 

Deze auto demonstreert dat klimaatbescherming en individuele mobiliteit elkaar niet in de weg hoeven te staan.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Inloggen
 

BMW Group Streaming

THE NEW BMW i5.

Munich. Here you can see the webcast of the Digital World Premiere of the new BMW i5.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

De CO2 efficiency specificaties zijn vastgesteld op basis van de huidige toepasselijke tekst van de EU Verordening 2017/1151. De getoonde waarden zijn gebaseerd op het brandstofverbruik, CO2 waarden en energieverbruik volgens de NEDC cyclus voor de classificatie. Aanvullende informatie met betrekking tot het officiële brandstofverbruik en de specifieke CO2 uitstoot van nieuwe personenvoertuigen kan verkregen worden uit het “Brandstofverbruiksboekje van de RDW”, dat digitaal verkrijgbaar is via de link.

Add your filter tags.

Persbericht
Persmap
Toespraak
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Inloggen