Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Nederland · Article.

Rotterdam en BMW Group blijven samen de toekomst van duurzame mobiliteit onderzoeken.

Samenwerking sinds 2018 wordt voortgezet met vernieuwde MoU tot 2027 +++ nieuwe pilotprojecten worden uitgerold op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid +++ Rotterdammers uitgebreid betrokken bij ontwikkeling van mobiliteit.

Technologie
·
Corporate
·
Duurzaamheid
 

Press Contact.

Andrew Mason
BMW Group

Tel: +31-70-4133-338

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(2x, 234,66 KB)
  
Photos(9x, 27,35 MB)

Sinds 2018 werken BMW en de gemeente Rotterdam samen aan een leefbare stad, met een nieuwe balans tussen gezonde ruimte en toekomstige mobiliteit. Beide partijen delen een aantal ambities, zoals het verbeteren van duurzaamheid, verkeersveiligheid en toegankelijkheid. Deze gedeelde ambities vormen de basis voor een unieke samenwerking waarin BMW en de stad Rotterdam kennis uitwisselen en de mogelijkheid onderzoeken om innovatieve oplossingen te implementeren die naar andere steden kunnen worden overgedragen.

Deze samenwerking is verlengd met de ondertekening van een vernieuwde Memorandum of Understanding door wethouder Mobiliteit Judith Bokhove en Pieter Nota, lid van de Raad van Bestuur van BMW AG voor Customer, Brands, Sales. Ook in het nieuwe samenwerkingscontract staat duurzame mobiliteit van de toekomst centraal. 

De toekomst van mobiliteit.
BMW werkt naast Rotterdam ook samen met bijvoorbeeld Los Angeles, München, Berlijn en Beijing aan mobiliteits- en energievraagstukken. Pieter Nota: “De stad Rotterdam speelt een voortrekkersrol op het gebied van duurzame mobiliteit. Voor de BMW Group, een pionier op het gebied van elektromobiliteit en duurzaamheid, is het daarom een waardevolle partner. Onze samenwerking heeft al geleid tot uitstekende concepten, zoals BMW eDrive Zones, die inmiddels zijn uitgerold in meer dan honderd Europese steden. Ik ben dan ook zeer verheugd over de voortzetting van de samenwerking met Rotterdam.”

Wethouder Judith Bokhove: “We betrekken Rotterdammers uitgebreid bij ontwikkeling van mobiliteit. BMW helpt doordat we op een nieuwe manier inzage krijgen in rijgedrag of de staat van de weg. En we onderzoeken hoe nieuwe technologieën ingezet kunnen worden voor mobiliteit in de stad.”

Nieuwe projecten.
Het eerste project dat Rotterdam samen met BMW Group (in samenwerking met de Erasmus Universiteit) opzette was Electric City Drive, om bestuurders van plug-in hybrides te stimuleren elektrisch te rijden in de binnenstad. Hieruit volgden in 2020 eDrive Zones die inmiddels in bijna 100 (binnen)steden door heel Europa zijn uitgerold. In deze zones schakelen de BMW plug-in hybrides automatisch over naar de elektrische rijmodus en middels BMW Points verdienen de bestuurders punten die ze weer kunnen inwisselen voor laadtegoed. Ook dit beloningssysteem vloeide voort uit de pilot uit 2018.

Momenteel worden vijf nieuwe pilots uitgerold die alle betrekking hebben op het verbeteren of stimuleren van elektrische mobiliteit, bereikbaarheid en veiligheid:

 

 • Stimuleren van elektromobiliteit door laad- en parkeerhandelingen te vergemakkelijken en laadstations beter te benutten. Hoofdvraag: hoe overtuig je bestuurders van elektrische auto’s om hun auto te verplaatsen naar een parkeerplek als hun auto voldoende opgeladen is.

   

 • Het bevorderen van elektromobiliteit door vraag en aanbod beter in evenwicht te brengen door batterijen van elektrische voertuigen te integreren in het energiesysteem. Hoofdvraag: kunnen opgeladen elektrische auto’s ingezet worden als buffer voor het stroomnet voor de momenten dat er veel andere elektrische voertuigen opgeladen moeten worden?

   

 • Meer verkeersveiligheid en soepele doorstroming door het ontwikkelen van digitale interfaces tussen steden en mobiliteitsgebruikers. Hoofdvraag: welk effect hebben snelheidswaarschuwingen en andere in-car verkeersaanwijzingen op het rijgedrag van automobilisten?

   

 • Het verstrekken van actuele informatie van voertuigsensoren voor betere en efficiëntere stadsdiensten op het gebied van verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming. Hoofdvraag: hoe kan de gemeente verzamelde en geanonimiseerde gegevens uit auto's (bijvoorbeeld kuilen, wegomstandigheden) gebruiken om de verkeersveiligheid te vergroten of het onderhoud te verbeteren?

   

 • Een soepele ketenreis bieden voor automobilisten met een eindbestemming in de stad. Hoofdvraag: op welke manieren kunnen automobilisten verleid worden om hun auto op een P&R of parkeerplaats aan de rand van de stad te parkeren en de ‘last-mile’ van hun reis via openbaar vervoer of deelvervoer te vervolgen?

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Inloggen
 

BMW Group Streaming

LAS VEGAS CES 2022.

Here you can see our webcast with the press conference and the innovation highlights.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

De CO2 efficiency specificaties zijn vastgesteld op basis van de huidige toepasselijke tekst van de EU Verordening 2017/1151. De getoonde waarden zijn gebaseerd op het brandstofverbruik, CO2 waarden en energieverbruik volgens de NEDC cyclus voor de classificatie. Aanvullende informatie met betrekking tot het officiële brandstofverbruik en de specifieke CO2 uitstoot van nieuwe personenvoertuigen kan verkregen worden uit het “Brandstofverbruiksboekje van de RDW”, dat digitaal verkrijgbaar is via de link.

Add your filter tags.

Persbericht
Persmap
Toespraak
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Inloggen