Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Nederland · Article.

Biodiversiteit rondom BMW Fabriek Dingolfing sterk gestimuleerd.

+++ BMW Group treft diverse maatregelen voor een rijke diversiteit van planten en dieren op het fabrieksterrein van Dingolfing +++ Nieuwe ‘bijenwagen’ zal aan nog meer bijenvolken onderdak bieden +++ Lichtreductie bij fabriek 02.91 in Wallersdorf ten behoeve van insecten en vogels +++

Milieu
·
Fabrieken, faciliteiten
·
Fabrieken
·
Duurzaamheid
 

Press Contact.

Bryan Barendrecht
BMW Group

Tel: +31-704-133-227

send an e-mail

Dingolfing

Dingolfing. De groene velden en bloemrijke graslanden rondom de BMW Group fabriek te Dingolfing in Beieren zitten vol kruipende, zoemende en vliegende wezens. Diverse vogelsoorten, vlinders en sprinkhanen voelen zich hier thuis, net zoals bijen en libellen. Bij de fabriek wordt continu gewerkt aan het behouden en bevorderen van de biodiversiteit op het fabrieksterrein. Dat gebeurt met maatregelen zoals de bloemrijke percelen, maar ook met het scheppen van biotopen en met begroeide daken. Dankzij professionele expertise van biologen lukt het de specialisten, die zich bij de fabriek buigen over duurzaamheid, steeds beter om de groene zones nauwkeurig te managen.

“We beschouwen onszelf als een partner voor de regio die zijn milieuvriendelijke en sociale verantwoording neemt”, stelt fabrieksdirecteur Christoph Schröder.  “Dit is een van de redenen waarom wij onze fabriek niet alleen op brede schaal meer en meer vergroenen via energiebesparing en efficiënt gebruik van grondstoffen bij de productie, maar ook letterlijk, door de biodiversiteit rondom onze productiehallen en kantoorgebouwen te stimuleren.”

Meer begroeide daken en groene zones
In het voorjaar van 2020 kreeg fabriekshal 02.10 bij BMW Dingolfing als eerste een groen dak. 4.000 vierkante meter dak is destijds ingezaaid en dus bedekt met begroeiing. Sindsdien is het aantal begroeide daken substantieel toegenomen en de totale oppervlakte zal eind 2023 ongeveer 31.000 vierkante meter bereiken. Dat is de omvang van zo’n vijf voetbalvelden. De nagenoeg geheel natuurlijk groene daken bieden voedsel en zijn een toevluchtsoord voor wilde bijen, vlinders en onder meer kevers.
De met kruidachtige en bloeiende vetplanten bedekte fabrieksdaken vormen niet alleen een habitat voor insecten, ze hebben ook een positief effect op het klimaat in de hallen zelf. In de zomer zorgt de verdamping van vocht in de begroeiing op het dak voor een verkoelend effect en in de koudere maanden dient de begroeiing als isolatie. Het groen dient ook als buffer van regen: water wordt geabsorbeerd en met vertraging doorgelaten, waardoor er op de grond minder drainagesystemen nodig zijn. Begroeide daken kunnen gemiddeld zo’n 40 liter water per vierkante meter opslaan.

BMW Group Fabriek Dingolfing verandert ook steeds meer terreinen op het fabriekscomplex om in bloemenvelden en er worden biotopen aangelegd en fruitbomen aangeplant. “Recentelijk zijn er bijvoorbeeld rond fabriekshal 02.20 een boomgaard en een biotoop aangelegd”, legt Irene Auburger uit. Zij is verantwoordelijk voor biodiversiteit op het fabriekscomplex. Momenteel staan er meer dan 100 fruitbomen op het terrein, die in de afgelopen drie jaar zijn geplant. Er staan ook veel andere inheemse boomsoorten, waaronder eiken, beuken en esdoorns maar ook kersenbomen en meidoorns. Alleen al op het terrein rondom fabriekshal 02.40 staan meer dan 1.000 bomen. Grasmaaien vindt nu nog maar twee keer per jaar plaats, ter bevordering van het ecologische leefgebied. Dat gebeurt ook in twee secties om en om, zodat insecten altijd een verblijfsplek hebben.

Minibos in het midden van het fabrieksterrein
"We willen het aandeel bloemrijke en groene zones zoveel mogelijk bevorderen. In de nabije toekomst zullen we bijvoorbeeld inheemse wilde hagen aanplanten om ons terrein nog meer biodivers te maken”, aldus Auburger. “We zijn ook van plan een klein bos te planten voor fabriekshal 02.40. Een dicht en snelgroeiend minibos dat snel een stabiel ecosysteem moet vormen – en stukje wildernis in het midden van het fabrieksterrein, als het ware, waar insecten, vogels en kleine zoogdieren kunnen leven. In het minibos komen alleen inheemse bomen te staan.”

Nieuwe huisvesting voor meer honingbijen
Uitbreiding van meer natuurlijk ingerichte zones is een uitkomst voor honingbijen, die al sinds 2019 aanwezig zijn op het fabrieksterrein. Dit bijenproject was destijds een idee van imker en BMW Group werknemer Stefan Fleischmann, die nog steeds voor de bijen op het terrein zorgt. “We zijn momenteel bezig met het vestigen van nieuwe bijenkolonies en zouden graag zien dat de fabriek een thuis biedt aan 1 miljoen bijen”, vertelt de bijenhouder. Het aantal bijenkorven bij de fabriek in Dingolfing bedraagt nu meer dan 20.

In de toekomst zullen de bijen niet alleen aan het werk zijn bij fabriekshal 02.40 maar ook bij de hallen 02.20 en 02.70 – het Dynamic Centre – waar twee tot vier nieuwe bijenkolonies worden gehuisvest. Niettemin zal het aantal bijen bij fabriekshal 02.40 het grootst blijven. Twee nieuwe bijenkorven, de houten kasten waarin de bijen verblijven, komen vlak bij het administratiekantoorgebouw te staan, terwijl de rest wordt gehuisvest in een nieuwe ‘bijenwagen’ aan de westzijde van het terrein. Fleischmann heeft de wagen zelf geconstrueerd. Onder twee overkappingen aan de lange zijden bevinden zich de in- en uitgangen voor de bijen. “Daaronder sta ik ook droog als ik de bijen verzorg en ze beschermen de bijenvolken”, aldus de bijenexpert. De wagen biedt accommodatie voor 30 bijenvolken. Afhankelijk van het jaargetijde bestaat een volk uit 5.000 tot 50.000 bijen. “Als bestuivers zijn bijen van enorm grote ecologische waarde. Daarom is het belangrijk om deze insecten te beschermen en ondersteunen”, zegt Auburger.

Verminderde verlichting
Insecten en vogels, en dus de biodiversiteit, hebben ook baat bij de geleidelijke vermindering van lichtemissie op het fabrieksterrein. Bij fabriek 02.91 in Wallersdorf is de verlichting in de nacht met rond 30 procent gereduceerd tijdens de productie en zelfs met 90 procent buiten de productietijden. Op die momenten wordt zo min mogelijk verlichting gebruikt en ook alleen nog waar dat echt nodig is. Daardoor worden insecten en vogels minder verstoord.

Meer informatie
BMW Group Fabriek Dingolfing legt zijn veelomvattende activiteiten op het vlak van milieu- en klimaatbescherming in zijn huidige milieuverklaring vast. Het rapport, dat is gevalideerd door de Duitse TÜV, is beschikbaar via de volgende link op de website van BMW Group Dingolfing: https://www.bmwgroup-werke.com/dingolfing/en/sustainability/cleanproduction.html

Fotobijschriften

Foto 01. Bijna 32.000 m2 van de fabrieksdaken van de BMW Group Fabriek Dingolfing zal tegen het einde van 2023 met begroeiing zijn bedekt.
Foto 02. De nieuwe mobiele bijenwagen bij productiehal 02.40 biedt onderdak voor meerdere bijenvolken.
Foto 03. Geplande uitbreiding naar 1 miljoen bijen op het fabrieksterrein.
Foto 04. Biotopen bij fabriekshallen 02.40, 02.20 en 02.70 dienen als groene compensatiegebieden en bieden een habitat voor insecten en kleine zoogdieren.
Foto 05. Biotopen op het fabrieksterrein stimuleren de biodiversiteit.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Inloggen
 

BMW Group Streaming

ANNUAL GENERAL MEETING.

Munich. Here you can watch the webcast of the 104 Annual General Meeting of BMW AG.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

De CO2 efficiency specificaties zijn vastgesteld op basis van de huidige toepasselijke tekst van de EU Verordening 2017/1151. De getoonde waarden zijn gebaseerd op het brandstofverbruik, CO2 waarden en energieverbruik volgens de NEDC cyclus voor de classificatie. Aanvullende informatie met betrekking tot het officiële brandstofverbruik en de specifieke CO2 uitstoot van nieuwe personenvoertuigen kan verkregen worden uit het “Brandstofverbruiksboekje van de RDW”, dat digitaal verkrijgbaar is via de link.

Add your filter tags.

Persbericht
Persmap
Toespraak
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Inloggen