Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Nederland · Article.

Zeven principes voor AI: BMW Group stelt gedragscode op voor gebruik kunstmatige intelligentie.

Het gebruik van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) is een centraal element van het digitale verwerkingsproces bij BMW Group. In de gehele keten wordt nu al gebruik gemaakt van AI om zo toegevoegde waarde te creëren voor klanten, producten, medewerkers en processen.

Corporate
·
Technologie
 

Press Contact.

Andrew Mason
BMW Group

Tel: +31-70-4133-338

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(3x, ~676,26 KB)
  
Photos(18x, ~53,04 MB)
  More below article text

Related Links.

Het gebruik van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) is een centraal element van het digitale verwerkingsproces bij BMW Group. In de gehele keten wordt nu al gebruik gemaakt van AI om zo toegevoegde waarde te creëren voor klanten, producten, medewerkers en processen.

Voortbouwend op de fundamentele vereisten die de EU heeft opgesteld voor betrouwbare AI, heeft BMW Group zeven basisprincipes opgesteld voor het gebruik van AI binnen de organisatie. Deze principes worden continu verfijnd en aangepast wanneer dat nodig is voor de brede toepassing van AI binnen alle afdelingen van de organisatie. Op deze manier maakt BMW Group de weg vrij voor uitvoerig gebruik van AI en een beter bewustzijn bij de medewerkers voor de gevoeligheid die komt kijken bij het werken met AI-technologieën.

 Seven principles for AI at the BMW Group. (10/2020)


Zeven principes voor de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie bij BMW Group:

 • Menselijke keuzevrijheid en overzicht.
  De BMW Group past passende menselijke controle toe op de beslissingen die door AI-toepassingen worden gemaakt. Hierbij kijkt de organisatie ook naar de manieren waarop de mens beslissingen van het algoritme kan overrulen.

 • Technische robuustheid en veiligheid.
  Het doel van BMW Group is om robuuste AI-toepassingen te ontwikkelen en toe te zien op de daarbij horende veiligheidsstandaarden die zijn opgesteld om het risico op onbedoelde gevolgen en fouten te beperken.

 • Privacy en gegevensbeheer.
  De BMW Group breidt zijn state-of-the-art maatregelen voor de privacybescherming en veiligheid van gegevens verder uit met maatregelen voor de opslag en verwerking in AI-toepassingen.

 • Transparantie
  Het doel van BMW Group is om de toepassing van AI altijd uit te kunnen leggen en om open communicatie toe te passen wanneer dergelijke technologieën worden gebruikt.

 • Diversiteit, geen discriminatie en eerlijkheid.
  De BMW Group respecteert de menselijke waardigheid en streeft er daarom naar om eerlijke AI-toepassingen te ontwikkelen. Daarbij hoort ook dat wordt voorkomen dat AI-toepassingen deze waarden niet opvolgen.

 • Milieu en maatschappelijk welzijn.
  De BMW Group is toegewijd aan het ontwikkelen en gebruiken van AI-toepassingen die het welzijn van klanten, medewerkers en partners verhogen. Dat is in lijn met de doelstellingen van  BMW Group op gebied van mensenrechten en duurzaamheid, waaronder milieubescherming en de beperking van klimaatverandering.

 • Verantwoording.
  De AI-toepassingen van BMW Group moeten op een verantwoorde manier worden geïmplementeerd. BMW Group zal risico’s identificeren, beoordelen, rapporteren en verkleinen in overeenstemming met een goed ondernemingsbestuur.

Algemeen competentiecentrum voor de organisatie: ‘Project AI’.
‘Project AI’ werd in 2018 geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat AI-technologieën op ethische en efficiënte wijze worden toegepast. Het competentiecentrum van BMW Group voor data-analyse en machine learning zorgt het ervoor dat kennis en technologieën snel gedeeld kunnen worden binnen de organisatie. Project AI speelt dan ook een cruciale rol in het voortdurende proces van digitale transformatie bij BMW Group. Bovendien ondersteunt het de efficiënte ontwikkeling en uitbreiding van smart data en AI-technologieën. Een van de ontwikkelingen die uit Project AI voortkomt is een portfoliotool dat in de gehele organisatie voor transparantie zorgt bij de toepassing van technologieën die op basis van data beslissingen nemen. Dit D3-portfolio ( Data Drive Decisions) omvat op dit moment 400 toepassingen, waarvan er meer dan 50 beschikbaar zijn voor reguliere inzet.

 

Kijk voor meer informatie op www.bmwgroup.com/artificial-intelligence.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Inloggen
 

BMW Group Streaming

ANNUAL GENERAL MEETING.

Munich. 11 May 2022

Here you can watch the webcast of the public part of the 102 Annual General Meeting of BMW AG.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

De CO2 efficiency specificaties zijn vastgesteld op basis van de huidige toepasselijke tekst van de EU Verordening 2017/1151. De getoonde waarden zijn gebaseerd op het brandstofverbruik, CO2 waarden en energieverbruik volgens de NEDC cyclus voor de classificatie. Aanvullende informatie met betrekking tot het officiële brandstofverbruik en de specifieke CO2 uitstoot van nieuwe personenvoertuigen kan verkregen worden uit het “Brandstofverbruiksboekje van de RDW”, dat digitaal verkrijgbaar is via de link.

Add your filter tags.

Persbericht
Persmap
Toespraak
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Inloggen