Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Nederland · Article.

Veiliger verkeer dankzij Safe Drive Zones pilot van BMW en Rotterdam.

Onderzoek naar gedragsverandering door in-car notificaties +++ onderdeel van unieke samenwerking tussen BMW en de stad +++ vooruitlopend op invoer lagere maximumsnelheid en ISA in Nederland.

Corporate
 

Press Contact.

Andrew Mason
BMW Group

Tel: +31-70-4133-338

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~96,94 KB)
  
Photos(1x, ~2,32 MB)

Een veilige, gezonde en leefbare stad staat hoog op de agenda van de gemeente Rotterdam. Dat vraagt om een nieuwe visie op toekomstige mobiliteit, waarin duurzaamheid, verkeersveiligheid, toegankelijkheid en doorstroming een belangrijke rol spelen. Al sinds 2018 werken BMW en Rotterdam samen om deze gedeelde ambities te realiseren.

Stedelijke mobiliteit is een complexe puzzel, waarin tal van elementen een rol spelen. Om te komen tot een veiligere en aantrekkelijke stad waarin ook de doorstroming gewaarborgd blijft, zet Rotterdam in op het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km/h voor een groot deel van de straten in de stad. In december 2021 is door het college van B&W besloten dit in 2022 al door te voeren in 18 stadsstraten. Voor snelheidsverlaging op de overige wegen bereidt Rotterdam zich voor, in afwachting van de komst van nieuwe landelijke wetgeving voor ‘gebiedsontsluitingswegen’. “Als G4, samen met Amsterdam, Den Haag en Utrecht, hebben we onlangs het kabinet in een brandbrief nog gevraagd de verlaging van de maximumsnelheid landelijk te regelen, omdat dit zal helpen het aantal verkeersslachtoffers fors te verminderen en steden leefbaarder te maken”, legt Dorrith Dijkzeul, Strategisch Adviseur Mobiliteit bij de gemeente Rotterdam uit. “In onze aanpak gaan we uit van een combinatie van maatregelen: naast herinrichting van straten focussen we op gedrag van bestuurders en voertuigtechnologie.”

Safe Drive Zones pilot.
Een van de huidige pilots die voortkomt uit de unieke samenwerking tussen BMW en de gemeente Rotterdam sluit naadloos aan bij zowel de brandbrief als de Rotterdamse aanpak. “Meer dan 3 jaar geleden zijn we gestart met Electric City Drive in Rotterdam als voorloper van eDrive Zones, de standaard die we vandaag hebben om BMW plug-in hybrides automatisch over te laten schakelen naar volledig elektrische modus zodra ze de stad binnenrijden. Dat systeem is nu actief in 138 steden in Europa”, vertelt Marc Bras, manager Mobility Services bij BMW Group Nederland. “Duurzame mobiliteit gaat echter niet alleen over schone lucht. Veiligheid is net zo belangrijk om leefbare steden te creëren. Op basis van dezelfde technologie draaien we nu ‘Safe Drive Zones’ waarin we onderzoeken of er bij bestuurders een verandering in hun rijgedrag optreedt wanneer zij worden gewaarschuwd voor gevaarlijke of drukke zones. Denk aan straten rondom scholen of punten met een grote concentratie fietsers in het verkeer. De BMW herkent deze zones en toont op de centrale display op het dashboard een (snelheids)advies. Naast de potentie van grotere verkeersveiligheid zouden de meldingen kostbare aanpassingen van de fysieke verkeersborden en in de infrastructuur wellicht overbodig kunnen maken.”

Intelligente Snelheidsassistentie.
Safe Drive Zones loopt niet alleen vooruit op de invoer van vaste 30 km/h zones, maar ook op ‘Intelligente Snelheidsassistentie’ (ISA). Een systeem dat met behulp van geofencing (GPS-coördinaten die een virtueel gebied vormen dat door de auto wordt herkend) de snelheid op bepaalde trajecten automatisch begrenst. Per juli dit jaar moeten alle nieuwe auto’s in de Europese Unie met technologie zijn uitgerust die ISA ondersteunt – de daadwerkelijke, wettelijke invoer van deze gebieden in Nederland is nog niet vastgesteld.

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Inloggen
 

BMW Group Streaming

ANNUAL GENERAL MEETING.

Munich. 11 May 2022

Here you can watch the webcast of the public part of the 102 Annual General Meeting of BMW AG.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

De CO2 efficiency specificaties zijn vastgesteld op basis van de huidige toepasselijke tekst van de EU Verordening 2017/1151. De getoonde waarden zijn gebaseerd op het brandstofverbruik, CO2 waarden en energieverbruik volgens de NEDC cyclus voor de classificatie. Aanvullende informatie met betrekking tot het officiële brandstofverbruik en de specifieke CO2 uitstoot van nieuwe personenvoertuigen kan verkregen worden uit het “Brandstofverbruiksboekje van de RDW”, dat digitaal verkrijgbaar is via de link.

Add your filter tags.

Persbericht
Persmap
Toespraak
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Inloggen